Sovectorin tekemä sovellus turvaa vapaaehtoiset meripelastajat Suomessa 

"Tarkistuslistasovellus lisää meripelastajien turvallisuutta partioajoilla ja pelastustehtävissä. " 

Suomen Meripelastusseura on meripelastusyhdistysten kattojärjestö, jonka vapaaehtoiset pelastajat auttavat vesillä joka vuosi tuhansia ihmisiä.

Seura halusi yhtenäistää eri asemien hälytysmiehistöjen toimintamalleja ja valitsi kehitysprojektiinsa kumppaniksi pelastusalaa tuntevan Sovectorin. Sovector rakensi meripelastusalusten käyttöön tarkistuslistasovelluksen, jonka avulla miehistö muistaa olennaiset seikat jokaisessa pelastustehtävässä ja tilanteessa.

– Sovellus on osoittautunut erittäin toimivaksi työkaluksi. Se lisää meripelastajien turvallisuutta partioajoilla ja pelastustehtävissä, tukee aluksen päällikköä päätöksenteossa ja auttaa miehistöä varautumaan erilaisiin tilanteisiin, kertoo Jaakko Heikkilä, Suomen Meripelastusseuran koulutuspäällikkö.

Merihätä ei ole tämän näköinen – meripelastus-toiminnalla vuosittain yli kolmetuhatta avunsaajaa

Vapaaehtoinen meripelastustoiminta on merkittävä osa valtakunnallista pelastuspalvelua ja suomalaista kokonaisturvallisuutta. Vapaaehtoiset meripelastajat auttavat rannikolla ja sisävesillä joka vuosi yhteensä tuhansia ihmisiä – näistä noin parikymmentä pelastetaan todennäköiseltä menehtymiseltä.

Meripelastusyhdistyksissä toimii yhteensä noin 1400 aktiivista vapaaehtoista meripelastajaa.

– Pelastusveneen miehistössä toimiminen on sekä fyysisesti että psyykkisesti vaativa harrastus, joka edellyttää kouluttautumista ja vahvaa sitoutumista. Hätätilanteessa pelastajan on tiedettävä, miten toimitaan, mutta tilanteessa, jossa kiire ja vaativat olosuhteet kohdistavat miehistöön paineita, jotkin asiat voivat jäädä tekemättä. Tässä auttaa tarkistuslistaan perustuva toiminnan ohjaaminen, Jaakko korostaa.

Meripelastajan tehtäviin voi kuulua esimerkiksi merellä vaarassa olevien ihmisten etsimistä, pelastamista ja ensihoitoa.

Meripelastusseura valitsi kehitysprojektiin Sovectorin, koska seuralla oli jo aikaisempaa kokemusta sujuvasta yhteistyöstä Sovectorin kanssa. Sovectorin yrittäjä Mikko on myös itse toiminut meripelastajana.

– Ensimmäisessä yhteisessä projektissa Mikko teki meille koulutuskäyttöön tarkoitetun sovelluksen, jolla voidaan välittää viestejä, hälytyksiä ja tilatietoja pelastusyksiköiden viranomaispuhelimiin. Se mahdollistaa aitoa tilannetta vastaavan viestinnän ja hälytykset harjoitustilanteissa ja on auttanut työtämme koulutuksissa. Olemme olleet hyvin tyytyväisiä siihen, miten sovellus on tehty!

Tarkistuslistasovelluksesta haluttiin yhtä varmatoiminen, helppo ja looginen käyttää.

Järjestelmäprojekti alkaa aina asiakkaan tarpeesta

Meripelastusseuralla on yhteensä noin 130 pelastusalusta vesillä Hangosta Inariin. Oli tärkeää, että sovellus toimii näistä jokaisella.

– Projektin tavoitteeseen on päästy ja sovellus toimivaksi todettu!

Sovelluksella pystytään niin asema- kuin aluskohtaisesti tekemään erilaisia tarkistuslistoja ja varautumaan monenlaisiin tilanteisiin. Tarkistuslistasovellus toimii tabletilla, mutta myös ilman verkkoyhteyttä. Sovelluksesta saadaan tulostettua veneisiin tarvittaessa myös selkeät paperiset listat.

Koulutuspäällikön mukaan järjestelmäprojekti on ollut sen alusta asti hyvin vuorovaikutteinen.

– Prosessi on ollut ilahduttavaa iteraatiota, keskustelua ja ajatusten pallottelua. Mikko on tehnyt version, jota on testattu ja josta on sitten annettu palautetta. Olemme saaneet hyödyllisiä ja rehellisiä näkökulmia siitä, mikä on kannattavaa toteuttaa ja mikä ei.

– Koko projektissa on hienosti pystytty tuomaan tutkimustietoa mukaan päätöksiin ja ajatusten tekninen toteutus on hieno. Ei ole tarvinnut tehdä kompromisseja, Jaakko myhäilee.

Projekti ja sovellus on nyt edennyt pilottivaiheen lukuisten testausten ja simulaattorin kautta asemille, aluksille ja miehistöille asti. Sovellus on käytössä yhdeksällä pilottiasemalla, ja se on tarkoitus saada käyttöön kaikille pelastusaluksille Suomessa.

”Mikko tekee merkityksellistä työtä”

Koulutuspäällikkö arvostaa suoraa puhetta ja joukkuetaitoja – sekä vesillä että kuivalla maalla.

– Mikon kanssa työskentely on ollut tosi vaivatonta, rentoa ja miellyttävää. Jos jonkun ajatuksen heittää, Mikko ei tyrmää, vaan jää miettimään asiaa ja parasta tapaa, miten se saataisiin toteutettua. Mikko ymmärtää meidän toimintaa, tarpeen sovelluksen taustalla, ja näkee kokonaiskuvan.

Sovellus on Meripelastusseuran mukaan luotettava ja soveltuu täysin käyttötarkoitukseensa.

– Mikko tekee merkityksellistä työtä. Suosittelisin, ja olen suositellutkin, Mikkoa muille!